تيم فوتسال كارن سه بر صفر پيروز شد

تيم فوتسال كارن با برتري سه بر صفر مقابل تيم بانك سپه در هفته ششم ليگ همچنان در رده سوم جدول ليگ فوتسال ادارات و كارگران استان خراسان شمالي قرار دارد.

پيروزي تيم بسكتبال كارن در هفته ششم ليگ
Karen Footsal/Football Team